عوارض و مزایای جراحی گوش

عوارض و مزایای جراحی گوش


عوارض و مزایای جراحی گوش


خطرات و عوارض اتوپلاستی

گوش ها در دو سمت با هم تقارن نداشته باشند.

بیش از اندازه تصحیح شده باشد.

یکی از خطرات خونریزی و هماتوم می باشد.

امکان بروز عفونت وجود دارد.

ترمیم نامناسب و جوش نخوردن برش جراحی

ممکن است ظاهر جای برش ناخوشایند باشد.

احتمال لمس شدن بخیه های غضروف از سطح پوست وجود دارد.

پوست ممکن است دچار تغییر رنگ و التهاب و بی حسی شود.

ممکن است در سطح پوست نامنظمی ها دیده یا لمس شوند.

با خطرات بی هوشی مواجه شود.

فرد به بخیه ها،پانسمان و چسب های بکار رفته حساسیت داشته باشد.

ممکن است بروز درد به صورت طولانی مدت باشد.

احتمال نیاز به جراحی دوباره جهت رفع اشکالات زیبایی یا عوارض عمل وجود دارد.

مزایای اتوپلاستی

  • مورد تمسخر واقع نشدن کودکان توسط دوستان و اطرافیان
  • افزایش میزان اعتماد به‌ نفس و رضایت
  • ایمن بودن جراحی و وجود خطرات کم و احتمالی
  • بهبود شرایط روحی و روانی فرد
  • قوی شدن انگیزه درونی فرد
  • برطرف سازی نواقص گوش و ایرادات ظاهری
  • کوتاه بودن دوره نقاهت
  • انتخاب مدل گوش توسط فرد
  • مشخص نبودن برش های جراحی