انواع جراحی لیفت گردن

انواع جراحی لیفت گردن


انواع جراحی لیفت گردن


 سرویکوپلاستی و پلاتیسماپلاستی

گاهی اوقات برای دستیابی به نتایج بهتر، در جراحی لیفت گردن دو عمل جراحی سرویکوپلاستی و پلاتیسماپلاستی ترکیب می‌شود. هر دو عمل جراحی نام‌ برده معمولاً با هم انجام می‌شوند اما استفاده از روش دوم بستگی به وضعیت عضلات گردن بیمار دارد. اگر بیمار در وضعیت خوبی قرار داشته باشد (مثلاً عضلات گردن سفت و قوی باشند) انجام پلاتیسماپلاستی غیرضروری است اما اگر عضلات گردن شل و آویزان باشند با این روش می‌توان عضلات را سفت‌ کرد.

 

لیفت گردن

سرویکوپلاستی

در این روش شلی و افتادگی پوست که در اثر افزایش سن، کاهش وزن ناگهانی یا مشکلات پزشکی اتفاق افتاده است، اصلاح می‌شود. این روش حداقل پیچیدگی و عوارض را دارد چرا که در آن تنها بخشی از پوست اضافه برداشته شده و بافت‌ها تغییر موقعیت داده می‌شوند. ابتدا جراح برشی در پشت هر دو گوش ایجاد می‌کند تا بتواند پوست را کشیده و جمع کند. سپس پوست اضافی بریده می‌شود. اینکه چه مقدار پوست برداشته می‌شود بستگی به خواسته ‌ها و انتظارات شما دارد. پس از آن پوست باقیمانده دوباره بر روی گردن کشیده میشود. از آنجایی که بخشی از پوست برداشته شده، هنگامی که پوست باقی مانده بر روی گردن کشیده میشود سفت و محکم بوده و به این ترتیب خط فک و خط گردن برجسته ‌تر و مشخص‌تر می‌شود. در آخر پوست بخیه می‌شود. پس از بستن زخم، بانداژ دور آن پیچیده می‌شود تا از زخم محافظت نماید. ممکن است جراح از بانداژ فشاری برای شما استفاده کند.

پلاتیسماپلاستی

در این روش معمولاً برشی در زیر چانه ایجاد می‌شود تا دسترسی بهتری به عضلات گردن ایجاد شود. سپس جراح عضلات را تغییر موقعیت داده و ممکن است بخشی از آن‌ها را بردارد و عضلات را به هم بخیه کند. این کار باعث سفت شدن ناحیه مرکزی گردن و اصلاح ظاهر آویزان آن می‌شود.

لیفت گردن

پلاتیسماپلاستی کورست

اگر شما از حالت بندینگ رنج میبرید (حالتی که در آن پوست اضافی دور عضلات ساکن و غیر فعال گردن آویزان است (شکل بالا))، احتمالا جراح برای شما روش پلاتیسماپلاستی کورست را انجام می‌دهد. در این روش نیز ممکن است ابتدا بخشی از عضله برداشته یا تغییر موقعیت داده شود اما تمرکز در این روش بر ایجاد صفحه عضله است تا پوست نتواند دور عضله آویزان جمع شود. این بدین معنی است که احتمال بازگشت بندینگ کاهش می‌یابد. بنابراین این روش به خصوص در افرادی که مستعد این وضعیت هستند، مناسب است. برای اینکهه دوباره عضله ساکن و در نتیجه بندینگ ایجاد نشود، با بخیه زدن عضله در یک خط پیوسته در جلوی گردن عضله محکمتر می شود. سپس برش ایجاد شده بسته شده و محل زخم پانسمان میگردد.