مقایسه تزریق چربی و پروتز سینه

مقایسه تزریق چربی و پروتز سینه


مقایسه تزریق چربی و پروتز سینه


مزایا

استفاده نکردن از پروتز و جسم خارجی در داخل بدن (سینه)

در تزریق چربی بزرگ کردن سینه به وسیله یک بافت از خود بدن بیمار می باشد و احتمال نتیجه عکس گرفتن وجود ندارد.

ایجاد کپسول و عوارض ناشی

لیپوساکشن و برداشتن چربی نقاط دیگر بدن به طور هم زمان

احتمالی برای خالی یا سوراخ شدن بافت چربی تزریقی نیست.

معایب

بدست آوردن نتیجه خوب بستگی به روش خوب و جراح با تجربه دارد.

می تواند فقط با ½ تا 1 تا یک فنجان افزایش سایز ایجاد کند.

شکل دهی با چربی سخت می باشد و در فرم و شکل دهی به سینه را محدود می کند.

تزریق چربی موجب تغییر در فرم سینه، درست کردن آویزان بودن یا تغییر در قسمت نوک سینه نمی شود.

پروتزها می توانند پوست بیمار را کشیده و اندازه و ظاهر سینه را برای بیمارانی که دارای سینه های کوچک یا بد شکل هستند، بهبود بخشند.

پروتزها در هنگام ترکیب با عمل جراحی کوچک کردن و یا لیفت سینه ها برای بیمارانی که دارای سینه های بزرگ یا به شدت افتاده هستند، می توانند نتایج بهتری را به همراه داشته باشند.