برخی عوارض عمل بینی

برخی عوارض عمل بینی


برخی عوارض عمل بینی


کجی بینی

زمانی که انحراف تیغه بسیار شدید باشد، بینی کج می شود.انحراف تیغه داخل بینی خفیف بود و جراح در زمان عمل جراحی این کجی را اصلاح نکرده و احتمال دارد باعث مسدود شدن بینی و کجی پس از عمل می شود.

قرینه نبودن سوراخ بینی

بخش های مجاور بینی بر روی اندازه و شکل سوراخ های بینی مؤثر می باشد.این بخش های مجاور شامل:

  1. قسمت جلویی و پایینی تیغۀ بینی
  2. وضعیت غضروف نوک بینی
  3.  اتصال بینی به لب بالا

غیر طبیعی بودن بینی

در صورتی که در حین جراحی،بافت زیادی برداشته شود؛ بینی فرد دچار قوس می شود که به آن سرسره ای می گویند،زاویه زیادی دارد که به آن خوکی هم می گویند. این بینی چهره فرد را مصنوعی می کند.

کاهش حس بویایی

حالت اول:بیمار قبل از جراحی دچار پولیپ بینی بوده و در زمان جراحی پولیپ ها برداشته شوند. با در نظر گرفتن اینکه این پولیپ ها در سقف حفره بینی باشند، برداشتن آن ها موجب آسیب به پایانه های بویایی شود.

حالت دوم:در صورتی که عمل سبب مسدود شدن بینی شده و حس بویایی بیمار کاهش پیدا می کند چون بویایی نیاز به راه باز بینی دارد. زمانی که بینی مسدود است؛ مولکول ها وارد بینی نمی شوند و نمی توانند باعث تحریک اعصاب بویایی شوند.