عوارض تنفسی جراحی بینی

عوارض تنفسی جراحی بینی


عوارض تنفسی جراحی بینی


چسبندگی‌های داخل بینی

احتمال دارد بر اثر واکنش ها پوستی به برش ها و زخم های جراحی، بافت های بینی چسبنده شده و راه تنفسی را مسدود کند.

انحراف تیغه بینی

ممکن است هم زمان با جراحی، انحراف تیغه بینی وجود داشته که جراح متوجه این انحراف نشده است.

شاخک های بینی بزرگ

در بعضی از بیمارانی که دارای انحراف تیغه بینی هستند، در سمت مخالف انحراف، شاخک تحتانی و یا میانی دارای رشد بیش از حد است. بزرگی بیش از حد شاخک‌های بینی موجب تنگ شدن راه هوایی بینی می‌شود.

حساسیت

این مورد با جراحی ایجاد نمی شود ولی حداقل 20 درصد از مردم به آلرژی مبتلا هستند. جراح بینی با درمان دارویی، حساسیت را کنترل کرده و مشکلات تنفسی را کاهش می دهد.

 تنگی سوراخ های بینی

کوچک شدن پره‌ها و یا سوراخ‌های بینی موجب کاهش قطر مجرای ورود هوا به داخل بینی می‌شود. کاهش قطر باعث میشود که حجم هوای ورودی به مجاری تنفسی به شدت کاهش یافته و فرد دچار اختلال تنفسی میشود.

تنگی دریچه داخلی بینی

این عارضه بدترین نوع از عوارض جراحی بینی می باشد.

دریچه داخلی بینی در فاصله کوتاهی پس از سوراخ بینی قرار دارد.معمولا برداشتن بیش ازاندازه بافت‌ها و غضروف‌های بینی موجب این عارضه می شود.با برداشتن زیاد استخوان، حمایت اسکلتی بینی سبب آسیب دیدن و فرو افتادگی غضروف ها و در نتیجه مختل شدن تنفس به طور شدید می باشد.