رینوپلاستی اصلاح نوک بینی گرد و توپی

رینوپلاستی اصلاح نوک بینی گرد و توپی


رینوپلاستی اصلاح نوک بینی گرد و توپی


اصلاح نوک بینی

چه عواملی باعث گرد و توپی شدن نوک بینی میشوند؟

تمایل به اصلاح نوک بینی گِرد یکی از درخواستهای متداول در جراحی زیبایی بینی است. چند دلیل ممکن است باعث گرد شدن نوک بینی شوند. اولین دلیل آن پوست نوک بینی است. در بیمارانی که پوست بینی ضخامت بیشتری دارد نوک بینی گردتر میشود. در برخی بیماران میتوان پوست بینی را نازکتر کرد. این وضعیت در بینی افراد غیر سفید پوست شایعتر است و در آنها بافت فیبری – چربی را میتوان برداشت. عامل دوم گرد بودن نوک بینی غضروف بینی است. غضروف پایینی جانبی بینی ممکن است یبش از حد پهن باشد، ممکن است محدبب باشد و یا هر دو اِشکال را میتواند داشته باشد که در هر صورت منجر به توپی شدن نوک بینی می گردد.

نوک بینی گرد و توپی شکل

سوء برداشتهای زیادی در مورد اصلاح نوک بینی گرد وجود دارد. ممکن است تصور کنید برای اصلاح این وضعیت باید مقدار زیادی از بافتهای بینی برداشته شود. در گذشته این روش مرسوم بوده است اما امروزه مشخص شده است بریدن غضروف نوک بینی با امید به بهبود حالت توپی آن، اغلب منجر به ناپایدار شدن نوک بینی و ظاهری غیر طبیعی میشود. برای اصلاح گردی نوک بینی باید کرورال (ساق)جانبی پایینی را که در ایجاد این حالت نقش دارد تغییر موقعیت داد.

اصلاح نوک بینی

زیبایی نوک بینی

برای زیباتر کردن نوک بینی های گرد، باید آناتومی نوک بینی بررسی شود. هنگامی که جراحی زیبایی در چنین بینی هایی انجام می شود، مولفه اصلی زیبایی ایده آل نوک بینی این است که تحدب غضروف نوک بینی (غضروف پایینی جانبی) به حداقل برسد و یا اصلا تحدب نداشته باشد. برای بهبودی این تحدب باید بتوان غضروف نوک بینی را تغییر موقعیت داد نه این که آن را بریده و کوچکتر کرد.

روشهای اصلاح گردی نوک بینی

اگر مشکل گردی نوک بینی در اثر پهنای زیاد غضروف پایینی جانبی باشد، برش سِفالیک محافظه کارانه روش خوبی برای بهبود گردی نوک بینی است. اما در صورتی که مشکل از تحدب زیاد این غضروف باشد چطور؟ بسته به قدرت و استحکام غضروف نوک بینی از تکنیکهایی مانند بخیه متصل کننده غضروف میتوان برای مسطح کردن غضروف محدب نوک بینی استفاده کرد. اما در بسیاری از موارد این کار کافی نیست. در این موارد بهترین راه برای مسطح کردن غضروف محدب کاشت پیوند غضروف در زیر غضروفها است که به آن پیوند ستون کرورال پایینی جانبی (lower lateral crural strut graft) گفته میشود. مزیت دیگر آن این است که بینی ناپایدار و بی ثبات نمیشود بلکه حتی پشتیبانی بهتری از ساختار نوک بینی ایجاد شده است بنابراین بهتر در فرایند التیام مقاومت میکند.

یک روش دیگر تغییر موقعیت غضروف پایینی جانبی استفاده از تکنیک همپوشانی کرورال جانبی است. در اینجا این روشها را بیشتر بررسی میکنیم.
برش سِفالیک

چند دهه است که تکنیک برش سفالیک به عنوان روش کاهش گردی نوک بینی مورد استفاده قرار میگیرد. در گذشته جراحان شدت عمل زیادی در بریدن غضروف پایینی جانبی بینی به خرج میدادند تا گردی نوک بینی را اصلاح کنند. در آن زمان تصور میشد هنگامی که اسکارهای داخل بینی التیام می یابد، شکل غضروف بینی مسطح میشود. در برخی موارد تنها 3 تا 44 میلی متر از پهنای غضروف باقی می ماند.

با گذر زمان و افزایش تجربه و دانش، جراحان رینوپلاستی متوجه شدند معمولا بهتر است بخش عمده غضروف در جای خود بماند تا ساختار پشتیبان نوک بینی حفظ شود و از افتادن یا چرخیدن نوک بینی و یا عقب کشیده شدن پره بینی (alar retraction) جلوگیری شود. هنگامی که بینی پس از برش تهاجمی سفالی التیام می یابد، فرایند انقباض اسکار باعث می شود غضروفهای پره بینی بالا عقب کشیده شده و در بسیاری از موارد به داخل فرو میروند. این وضعیت منجر به چرخش نوک بینی و دیده شدن بیش از حد ستونک بینی می شود.

اصلاح نوک بینی

شکل- در این تصویر مشاهده میکنید برش سفالیک در چه ناحیه ای ایجاد می شود.

امروزه در اصلاح گردی نوک بینی معمولا حداقل 8 میلی متر (اغلب 10 میلی متر) از غضروف پایینی جانبی در پهن ترین نقطه باقی می ماند. اگر لازم باشد گردی نوک بینی بیشتر تغییر کند یا غضروف پایینی جانبی زیاد پهن نباشد، تکنیکهای دیگری ممکن است مورد استفاده قرار بگیرد.

– بخیه متصل کننده غضروف

در روش بخیه متصل کننده غضروف همان طور که از نامش مشخص است، در بالا و پایین نقطه برجسته نوک بینی بخیه ای زده میشود تا غضروف جمع و کوچک شود. این کار منجر به تیز تر شدن نوک بینی می شود. در این تکنیک در برخی موارد بسته به استحکام، غضروف پایینی جانبی به سمت پایین کشیده میشود تا مسطح تر شود. این کار منجر به کاهش گردی نوک بینی می  گردد.

اصلاح نوک  بینی

شکل- در تصویر بالا محل بخیه متصل کننده غضروف نشان داده شده است.

پیوند ستون کرورال پایینی جانبی

یک روش بسیار قدرتمند برای اصلاح شکل نوک بینی و کاهش گردی آن، استفاده از پیوند ستون کرورال پایینی جانبی است. مشخص شده است که جهت و موقعیت غضروف پایینی جانبی نقش مهمی در شکل نهایی نوک بینی و عملکرد آن ایفا میکند. در صورتی که این غضروف محدب باشد نوک بینی گرد تر میشود. اگر این غضروف مقعر باشد نوک بینی ممکن است به نظر منگنه ای (pinched ) برسد. در بهترین حالت غضروف پایینی جانبی ظاهری صاف و مستقیم دارد. توانایی تغییر شکل قابل اطمینان این غضروف کلید دستیابی به نتایج ماندگارر در رینوپلاستی نوک بینی است.

اصلاح نوک بینی

همپوشانی کرورال پایینی جانبی

در این روش برشی در هر غضروف پایینی جانبی تا محور کوتاه آنها ایجاد میشود. سپس لایه زیرین غضروف چند میلی متر جدا شده و سپس غضروفها همپوشانی پیدا میکنند. غضروفهای پایینی جانبی با چند بخیه در جای خود محکم میشوند. این مانور همپوشانی نه تنها کرورال پایینی جانبی که بیش از حد بلند است را کوتاه میکند بلکه باعث می شود.غضروفها با بخیه شدن بر روی یکدیگر مسطح تر شوند. تاثیر دیگر کوتاه کردن طول این غضروفها این است که نوک بینی آویزان و رو به پایین اصلاح می شود.

برداشتن چربی

گردی نوک بینی برخی از بیماران به علت پد چربی زیاد است که بین پوست و غضروف نوک بینی جای گرفته است. این وضعیت بیشتر در بیمارانی مشاهده میشود که پوست ضخیمی دارند. این پد چربی فیبری را میتوان در حین رینوپلاستی برش داد تا بینی اصلاح شود. در تصویر زیر این عمل بر روی بینی بیمار صورت گرفته است.