مواردی درباره بینی گوشتی

مواردی درباره بینی گوشتی


مواردی درباره بینی گوشتی


بيني گوشتی

دارای پوست قطور می باشد و قسمت نرم بینی که شامل یک سوم پایین بینی است، بزرگ می باشد.

عوامل مؤثر بر بزرگی قسمت نرم

  • پوست قطور
  • غضروف های بزرگ و قطور
  • افت همبندی عضلانی زیاد

نکته:مهمترین عامل در سختی شکل دهی بینی های گوشتی، پوست قطور آن می باشد.

جراح

باید باتجربه ، خوش نام و هنرمند باشد. بتواند هر نوع بینی را عمل کند و در مورد هر مدل بینی تکنیک مربوط به آن را اجرا کند.

بهبودی

زیاد نرم بودن بافت و به ویژه قطور بودن پوست مشكل اصلی باشد، زیرا تورم پس از عمل، بیشتر و طولانی‌تر است احتمال دارد تا 18 ماه بيني به كوچك شدن ناشي از كاهش ورم ادامه دهد. اين زمان برای پوست‌های قطور مطمئنا طولانی‌تر است.

نحوه جراحی بينی گوشتی

به ندرت احتمال دارد بینی کسی فقط گوشتي یا استخوانی باشد و معمولا در اغلب موارد بینی افراد تركيب از هر دو می باشد و می بایست برای هرکدام تکنیک های درستی را به کار گرفت تا جراحی موفقی داشته باشیم و نتیجه رضایت بخش باشد.در جراحی بینی گوشتی اصلی ترین کار برداشتن بافت از یک سمت و اضافه کردن به سمت دیگر است.

برگشت بيني گوشتی

هر بافتی که از بینی کم یا به آن اضافه می شود؛دیگر تغییر نمی کند فقط تورم در این بینی مدت زمان بیشتر و با شدت زیاد می باشد که احتمال دارد بافت فیبروز ایجاد کند و همانطور بماند. پس به مراقبت پس از عمل بیشتری نیاز دارد.